Fitness, Wellness und Beauty

finest FITNESS
Mühl­hei­mer Stra­ße 209
63075 Offenbach
eMail: kontakt@finest-fit.de
Inter­net: www.finest-fit.de

T.S.G. Bür­gel e.V.TSG Bürgel Logo
Main­zer Ring 150
63075 Offenbach
Tel.: 069 / 86 91 91
Fax: 069 / 86 00 76 09
eMail: info@tsg-buergel.de
Inter­net: www.tsg-buergel.de

Berüh­rung erleben
Vera Jäger
Unter­gas­se 8
63075 Offen­bach Rumpenheim
Tel: 069 / 86 00 97 90
Berüh­rung erle­ben stellt sich vor

Touch LIfe Massage
Bea­te Mantz
Rum­pen­hei­mer Stra­ße 27
63075 Offen­bach — Bürgel
Tel.: 069 / 86 65 89
eMail: mail@beate-mantz.de
Inter­net: www.beate-mantz.de
Touch­Li­fe stellt sich vor

Insti­tut der Ästhetik
Jot­ta Lia­mi & Chia­ra Bennardo
Lang­stra­ße 41
63075 Offenbach
Tel.: 069 / 86 00 41 85
Insti­tut der Ästhe­tik stellt sich vor

Dora´s Haar­sa­lon
Dora Schaub-Mannheim
Lang­stra­ße 54
63075 Offenbach
Tel.: 069 / 89 77 82

Sofia’s Haar­stüb­chen
Sofia Tasiou
Fall­tor­stra­ße 14
63075 Offenbach
Tel.: 069 / 97 76 09 39
Sofi­as-Haar­stüb­chen stellt sich vor

Fri­seur­sa­lon SchnittstelleFrieseursalon Schnittstelle
Roza­li­ja Hait
Lang­stra­ße 10
63075 Offenbach
Tel.: 069 / 83 00 67 69

Haar­mo­nie Friseursalonhaarmonie-logo
Andrea Horst
Rum­pen­hei­mer Stra­ße 7
63075 Offenbach
Tel.: 069 / 47 86 07 15
Haar­mo­nie stellt sich vor